Иммуноглобулин против герпеса 1 типа

Иммуноглобулин человека против вируса герпеса обычного 1 типа инструкция по применению

про застосування препарату

Імуноглобулін людини проти вірусу герпесу звичайного 1 типу

Immunoglobulinum humanum contra herpes viras simplex typus 1

основні властивості: прозора або з незначною опалесценцією, безбарвна або жовтувата рідина. При зберіганні допускається поява незначного осаду, який зникає при: струшуванні. Препарат є імунологічно активною білковою фракцією плазми крові донорів, перевіреної на відсутність антитіл до ВІЛ-1, ВІЛ-2. до вірусу гепатиту С та поверхневого антигену вірусу гепатиту В, очищеної та концентрованої методом фракціонування, спиртоводними розчинами для осадження, яка пройшла стадію вірусної інактивації сольвент-детергентним методом. Вміст білка в 1,0 мл препарату від 0,09 г до 0,11 г. Препарат не містить консервантів та антибіотиків.

Якісний та кількісний склад:

діючі речовини — специфічні антитіла до вірусу герпесу звичайного 1 типу — титр антитіл складає не менше, ніж 1:25 000;

допоміжні речовини — гліцин (глікокол, кислота амінооцтова), натрію хлори д.

Форма випуску. Розчин для ін’єкцій.

Код АТС. J06BВ. Специфічні імуноглобуліни.

Імунологічні і біологічні властивості. Діючою основою препарату є імуноглобуліни, зокрема імуноглобулін G, специфічний до вірусу герпесу звичайного 1 типу. Специфічна активність препарату зумовлена віруснейтралізуючою дією антитіл. Крім того, імуноглобулін G спричиняє імуномодулюючий ефект, впливаючи на різні ланки імунної системи людини, та підвищує неспецифічну резистентність організму.

Показання для застосування. Препарат застосовують з метою лікування захворювань, спричинених вірусом герпесу звичайного 1 типу, в тому числі: енцефалітів, енцефаломієлітів, мєнінгоенцефалітів, арахноенцефалітів, арахноїдитів, енцефалополірадикулїтів та ін.

Спосіб застосування та дози. Імуноглобуліни вводять внутрішньом’язово. Для лікування захворювань дорослих, що спричинені вірусом герпесу звичайного 1 типу, в тому числі уражень нервової системи, імуноглобулін вводять 5 разів з дводобовим інтервалом, у дозі 4,5 мл (3 ампули по 1,5 мл) на введення.

Побічна дія. Реакції на введення імуноглобуліну, як правило, відсутні. Можливі:

реакції в місці ін’екціі – набряк, біль, еритема, ущільнення, почервоніння, висипання, свербіж;

загальні розлади та реакції – лихоманка, нездужання, озноб;

розлади з боку імунної системи – реакції гіперчугливості, а у винятково рідкісних випадках анафілактични й шок;

розлади з боку нервової системи – головний біль;

розлади з боку серцево-судинної системи – тахікардія, гіпотонія;

розлади з боку ШКТ – нудота, блювота;

розлади з боку шкіри і підшкірних тканин – еритема, свербіж;

розлади з боку кістково-м візової та сполучної тканини – артларгія.

Протипоказання. Препарат протипоказаний: при селективному дефіциті Ig А за умови наявності антитіл проти Ig А, особам, які мають тяжкі алергічні реакції на введення білкових препаратів крові людини в анамнезі, а також реакції гіперчутливості до донорських імуноглобулінів людини.

Препарат не слід вводити у випадках тяжкої тромбоцитопенії та інших порушень гемостазу.

Особливості застосування. Введення препарату внутрішньовенно заборонено!

Пацієнти, які одержали препарат, повинні перебувати під медичним наглядом протягом 30

Пацієнтам, що страждають на алергічні хвороби або мають їх в анамнезі, в день введення імуноглобуліну та в наступні 3 доби рекомендується призначати антигістамінні препарати. У разі виникнення анафілактичного шоку проводиться стандартна протишокова терапія. Особам, що страждають на імунопатологічні системні захворювання (хвороби крові, сполучної тканини, нефрит та ін.), імуноглобулін слід вводити на фоні, відповідної терапії.

Застосування при вагітності і годуванні груддю. Довготривалий клінічний досвід застосування імуноглобуліну не підтверджує негативного впливу на протікання вагітності, а також на плід та новонародженого.

Імуноглобулін виділяється з грудним молоком і тому може сприяти переносу захисних антитіл від матері до дитини, що варто розглядати як позитивний ефект.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Можлива комбінація з іншими протитерпетичними препаратами безпосередньо перед застосуванням імуноглобуліну або одночасно.

Несумісність. При введенні несумісний в одному шприці з іншими лікарськими засобами. Передозування. Не вивчалось.

Вплив на здатність керування автотранспортом. Не досліджувався.

Умови зберігання. У сухому, захищеному від світла місці при температурі від 2 до 8 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Термін придатності. 2 роки.

Умови відпуску. За рецептом.

Пакування. По 1,5 мл або 3,0 мл в ампулах. По 5 або 10 ампул у пачці з картону.

Виробник. ПрАТ «БІОФАРМА», Україна.

Адреса. Україна, 03680, м. Київ, вул. М Амосова. 9. тел. (044) 275-16-04, (044) 275-91-50, (044) 521-15-39.

Гаммалин® (Иммуноглобулин против вируса герпеса простого 1 типа человека)

Код АТС: J06B B20

Форма выпуска: Жидкие лекарственные формы. Раствор для инъекций.

Общие характеристики. Состав:

Действующие вещества — специфические антитела к вирусу герпеса простого 1 типа;

вспомогательные вещества — глицин (гликокол, кислота аминоуксусная), натрия хлорид.

Основные свойства: препарат является иммунологически активной белковой фракцией, выделенной из сыворотки или плазмы крови человека, очищенной и концентрированной методом фракционирования этиловым спиртом, прошедшей стадию вирусной инактивации сольвент-детергентным методом. Содержание белка в 1.0 мл препарата от 0.090 г до 0.11 г. Прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная или желтоватая жидкость. В процессе хранения возможно появление незначительного осадка, который исчезает при встряхивании. Препарат содержит антитела к вирусу герпеса простого 1 типа, определяемые иммуноферментным анализом. Препарат не содержит консерванта и антибиотиков, в нем отсутствуют антитела к ВИЧ-1, ВИЧ-2, вирусу гепатита С и поверхностный антиген вируса гепатита В.

Фармакологические свойства:

Действующей основой препарата являются иммуноглобулины, в частности иммуноглобулин G, специфический к вирусу герпеса простого 1 типа. Специфическая активность препарата обусловлена вируснейтрализующим действием антител. Кроме того, иммуноглобулин G вызывает иммуномодулирующий эффект, влияя на разные звенья иммунной системы человека, и повышает неспецифическую резистентность организма.

Показания к применению:

Препарат применяют с целью лечения заболеваний, вызванных вирусом герпеса простого 1 типа, в том числе: энцефалитов, энцефаломиелитов, менингоэнцефалитов, арахноэнцефалитов, арахноидитов, энцефалополирадикулитов и др.

Способ применения и дозы:

Иммуноглобулин вводят внутримышечно.

Для лечения заболеваний взрослых, вызванных вирусом герпеса простого 1 типа, в том числе поражений нервной системы, иммуноглобулин вводят 5 раз с двусуточным интервалом в дозе 4.5 мл (3 ампулы по 1.5 мл) на введение.

Особенности применения:

Запрещается вводить препарат внутривенно!

Применение во время беременности и кормления грудью. Долгосрочный клинический опыт применения иммуноглобулина указывает на то, что не следует ожидать какого-либо вредного воздействия на мать и плод при беременности или на новорожденного.

Иммуноглобулин выделяется с грудным молоком и поэтому может способствовать переносу защитных антител от матери к ребенку.

Побочные действия:

Реакции на введение иммуноглобулина, как правило, отсутствуют. В редких случаях могут возникнуть местные реакции в виде гиперемии и повышение температуры до 37.5 С в течение первых суток. Препарат у отдельных лиц с измененной реактивностью может вызывать реакции аллергии разного типа, а в исключительно редких случаях — анафилактический шок. В связи с этим лица, которые получили препарат, должны находиться под медицинским наблюдением в течение 30 минут.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Возможна комбинация с другими противогерпетическими препаратами (ацикловир, зовиракс, герпевир) непосредственно перед применением иммуноглобулина или одновременно в течение 5 — 10 дней по 0.2 г 5 раз в день.

Противопоказания:

Введение иммуноглобулина противопоказано лицам, имеющим в анамнезе тяжелые аллергические реакции на введение белковых препаратов крови человека. Больным, страдающим аллергическими заболеваниями или имеющим их в анамнезе, в день введения иммуноглобулина и в последующие 3 суток рекомендуются антигистаминные препараты. Лицам, страдающим иммунопатологическими системными заболеваниями (болезни крови, соединительной ткани, нефрит и др.), иммуноглобулин следует вводить на фоне соответствующей терапии.

Передозировка:

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 С до 8 С. Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска:

Упаковка:

Жидкость по 1.5 мл или 3.0 мл в ампулах, по 5 или 10 ампул в коробке с гофрированным вкладышем или с полимерным вкладышем из плёнки поливинилхлоридной для размещения и фиксации ампул.

Опубликовано: 27 сент 2012

Иммуноглобулин Гаммалин против герпеса 1 тип №1

Производитель: Биофарма(Украина)Требуется рецептСостав:Глицин, Специфические антитела к вирусу герпеса простого I, 1доза

Применяется для лечения ЦМВ-инфекции у взрослых и детей: у новорожденных и детей младшего возраста, которые рождены инфицированными матерями и имеют клинические признаки заболевания; у женщин с осложненным акушерским анамнезом для предупреждения нарушений течения беременности, которая планируется; первичной ЦМВ-инфекции у беременных женщин с осложненным и с несложненным акушерским анамнезом; ЦМВ-инфекции взрослых с поражением центральной нервной системы (ЦНС). Способ применения: вводят внутримышечно. Внутривенное введение препарата запрещено. Дозировка и кратность приёма определяется индивидуально лечащим врачом.

ГАММАЛИН иммуноглобулин человека против вируса герпеса простого I типа

GAMMALINUMimmunoglobulinum humanum contra herpes virus simplex typus I

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА:

р-р д/ин. амп. 1,5 мл, № 10, № 5

р-р д/ин. амп. 3 мл, № 5, № 10

Специфические антитела к вирусу герпеса простого I типа

Прочие ингредиенты: глицин.

№ 388/13-300200000 от 25.01 до 25.01

ХАРАКТЕРИСТИКА:

препарат является иммунологически активной белковой фракцией, выделенной из сыворотки или плазмы крови человека, очищенной и концентрированной методом фракционирования этиловым спиртом. Содержание белка в 1 мл препарата — от 0,09 до 0,11 г. Препарат представляет собой прозрачную или слегка опалесцирующую бесцветную или желтоватую жидкость. При хранении допускается появление незначительного осадка, который исчезает при встряхивании. Препарат содержит антитела к вирусу простого герпеса I типа, определяемые иммуноферментным анализом. Препарат не содержит консервантов и антибиотиков, в нем отсутствуют антитела к ВИЧ-1, ВИЧ-2, вирусу гепатита С и поверхностный антиген вируса гепатита В. Действующей основой препарата являются иммуноглобулины, в частности иммуноглобулин G, специфический к вирусу простого герпеса I типа. Специфическая активность препарата обусловлена вируснейтрализующим действием антител. Кроме того, иммуноглобулин G обладает иммуномодулирующим эффектом, влияя на разные звенья иммунной системы, и повышает неспецифическую резистентность организма.

ПОКАЗАНИЯ:

лечение заболеваний, вызванных вирусом простого герпеса I типа, в том числе энцефалита, энцефаломиелита, менингоэнцефалита, арахноэнцефалита, арахноидита, энцефалополирадикулита и др.

ПРИМЕНЕНИЕ:

вводят в/м. Запрещается вводить препарат в/в! Для лечения заболеваний взрослых, вызванных вирусом простого герпеса I типа, в том числе поражений нервной системы, иммуноглобулин вводят 5 раз с 2-суточным интервалом в дозе 4,5 мл (3 ампулы по 1,5 мл) на введение.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

применение иммуноглобулина противопоказано у лиц, имеющих в анамнезе тяжелые аллергические реакции на введение белковых препаратов крови человека.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:

реакции на введение иммуноглобулина, как правило, отсутствуют. В редких случаях может развиться местная реакция в виде гиперемии кожи, а также повышение температуры тела до 37,5 С в течение первых суток. У отдельных лиц с измененной реактивностью введение препарата может вызывать развитие аллергических реакций разного типа, в исключительно редких случаях — анафилактический шок. В связи с этим лица, получившие препарат, должны находиться под медицинским наблюдением в течение 30 мин.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

больным c аллергическими заболеваниями или имеющим их в анамнезе в день введения иммуноглобулина и в последующие 3 сут рекомендуется назначать антигистаминные препараты. Пациентам с иммунопатологическими системными заболеваниями (болезни крови, соединительной ткани, нефрит и др.) иммуноглобулин следует вводить на фоне соответствующей терапии. Несовместимость. При введении несовместим в одном шприце с другими лекарственными средствами. Применение в период беременности и кормления грудью. Долговременный клинический опыт применения иммуноглобулина указывает на то, что не следует ожидать какого-либо вредного воздействия на беременную и плод во время беременности или на новорожденного. Иммуноглобулин выделяется с грудным молоком и поэтому может способствовать переносу защитных антител от матери к ребенку. Влияние на способность управления транспортными средствами. Не исследовалось.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:

возможна комбинация с другими противогерпетическими препаратами непосредственно перед применением иммуноглобулина или одновременно.

ПЕРЕДОЗИРОВКА:

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: