Иммуноглобулин вирус герпеса 1 типа

Иммуноглобулин человека против вируса герпеса обычного 1 типа инструкция по применению

про застосування препарату

Імуноглобулін людини проти вірусу герпесу звичайного 1 типу

Immunoglobulinum humanum contra herpes viras simplex typus 1

основні властивості: прозора або з незначною опалесценцією, безбарвна або жовтувата рідина. При зберіганні допускається поява незначного осаду, який зникає при: струшуванні. Препарат є імунологічно активною білковою фракцією плазми крові донорів, перевіреної на відсутність антитіл до ВІЛ-1, ВІЛ-2. до вірусу гепатиту С та поверхневого антигену вірусу гепатиту В, очищеної та концентрованої методом фракціонування, спиртоводними розчинами для осадження, яка пройшла стадію вірусної інактивації сольвент-детергентним методом. Вміст білка в 1,0 мл препарату від 0,09 г до 0,11 г. Препарат не містить консервантів та антибіотиків.

Якісний та кількісний склад:

діючі речовини — специфічні антитіла до вірусу герпесу звичайного 1 типу — титр антитіл складає не менше, ніж 1:25 000;

допоміжні речовини — гліцин (глікокол, кислота амінооцтова), натрію хлори д.

Форма випуску. Розчин для ін’єкцій.

Код АТС. J06BВ. Специфічні імуноглобуліни.

Імунологічні і біологічні властивості. Діючою основою препарату є імуноглобуліни, зокрема імуноглобулін G, специфічний до вірусу герпесу звичайного 1 типу. Специфічна активність препарату зумовлена віруснейтралізуючою дією антитіл. Крім того, імуноглобулін G спричиняє імуномодулюючий ефект, впливаючи на різні ланки імунної системи людини, та підвищує неспецифічну резистентність організму.

Показання для застосування. Препарат застосовують з метою лікування захворювань, спричинених вірусом герпесу звичайного 1 типу, в тому числі: енцефалітів, енцефаломієлітів, мєнінгоенцефалітів, арахноенцефалітів, арахноїдитів, енцефалополірадикулїтів та ін.

Спосіб застосування та дози. Імуноглобуліни вводять внутрішньом’язово. Для лікування захворювань дорослих, що спричинені вірусом герпесу звичайного 1 типу, в тому числі уражень нервової системи, імуноглобулін вводять 5 разів з дводобовим інтервалом, у дозі 4,5 мл (3 ампули по 1,5 мл) на введення.

Побічна дія. Реакції на введення імуноглобуліну, як правило, відсутні. Можливі:

реакції в місці ін’екціі – набряк, біль, еритема, ущільнення, почервоніння, висипання, свербіж;

загальні розлади та реакції – лихоманка, нездужання, озноб;

розлади з боку імунної системи – реакції гіперчугливості, а у винятково рідкісних випадках анафілактични й шок;

розлади з боку нервової системи – головний біль;

розлади з боку серцево-судинної системи – тахікардія, гіпотонія;

розлади з боку ШКТ – нудота, блювота;

розлади з боку шкіри і підшкірних тканин – еритема, свербіж;

розлади з боку кістково-м візової та сполучної тканини – артларгія.

Протипоказання. Препарат протипоказаний: при селективному дефіциті Ig А за умови наявності антитіл проти Ig А, особам, які мають тяжкі алергічні реакції на введення білкових препаратів крові людини в анамнезі, а також реакції гіперчутливості до донорських імуноглобулінів людини.

Препарат не слід вводити у випадках тяжкої тромбоцитопенії та інших порушень гемостазу.

Особливості застосування. Введення препарату внутрішньовенно заборонено!

Пацієнти, які одержали препарат, повинні перебувати під медичним наглядом протягом 30

Пацієнтам, що страждають на алергічні хвороби або мають їх в анамнезі, в день введення імуноглобуліну та в наступні 3 доби рекомендується призначати антигістамінні препарати. У разі виникнення анафілактичного шоку проводиться стандартна протишокова терапія. Особам, що страждають на імунопатологічні системні захворювання (хвороби крові, сполучної тканини, нефрит та ін.), імуноглобулін слід вводити на фоні, відповідної терапії.

Застосування при вагітності і годуванні груддю. Довготривалий клінічний досвід застосування імуноглобуліну не підтверджує негативного впливу на протікання вагітності, а також на плід та новонародженого.

Імуноглобулін виділяється з грудним молоком і тому може сприяти переносу захисних антитіл від матері до дитини, що варто розглядати як позитивний ефект.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Можлива комбінація з іншими протитерпетичними препаратами безпосередньо перед застосуванням імуноглобуліну або одночасно.

Несумісність. При введенні несумісний в одному шприці з іншими лікарськими засобами. Передозування. Не вивчалось.

Вплив на здатність керування автотранспортом. Не досліджувався.

Умови зберігання. У сухому, захищеному від світла місці при температурі від 2 до 8 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Термін придатності. 2 роки.

Умови відпуску. За рецептом.

Пакування. По 1,5 мл або 3,0 мл в ампулах. По 5 або 10 ампул у пачці з картону.

Виробник. ПрАТ «БІОФАРМА», Україна.

Адреса. Україна, 03680, м. Київ, вул. М Амосова. 9. тел. (044) 275-16-04, (044) 275-91-50, (044) 521-15-39.

ГАММАЛИН (ГАМАЛИН) Иммуноглобулин против вируса герпеса простого 1 типа человека / GAMMALIN HUMAN IMMUNOGLOBULIN AGAINST HERPES SIMPLEX VIRUS TYPE 1

Описание / Инструкция

Фармакологические свойства препарат является иммунологически активной белковой фракцией, выделенной из сыворотки или плазмы крови человека, очищенной и концентрированной методом фракционирования этиловым спиртом, прошедшей стадию вирусной инактивации сольвент-детергентным методом. Содержание белка в 1.0 мл препарата от 0.090 г до 0.11 г. Прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная или желтоватая жидкость. В процессе хранения возможно появление незначительного осадка, который исчезает при встряхивании. Препарат содержит антитела к вирусу герпеса простого 1 типа, определяемые иммуноферментным анализом.//pharmalad.com/goods/GAMMALIN_IMMUNOGLOBULIN_PROTIV_VIRUSA_GERPESA_PROSTOGO.html Препарат не содержит консерванта и антибиотиков, в нем отсутствуют антитела к ВИЧ-1, ВИЧ-2, вирусу гепатита С и поверхностный антиген вируса гепатита В. Иммунологические и биологические свойства. Действующей основой препарата являются иммуноглобулины, в частности иммуноглобулин G, специфический к вирусу герпеса простого 1 типа. Специфическая активность препарата обусловлена вируснейтрализующим действием антител. Кроме того, иммуноглобулин G вызывает иммуномодулирующий эффект, влияя на разные звенья иммунной системы человека, и повышает неспецифическую резистентность организма.

Показания Препарат применяют с целью лечения заболеваний, вызванных вирусом герпеса простого 1 типа, в том числе: энце//pharmalad.com/goods/GAMMALIN_IMMUNOGLOBULIN_PROTIV_VIRUSA_GERPESA_PROSTOGO.html фалитов, энцефаломиелитов, менингоэнцефалитов, арахноэнцефалитов, арахноидитов, энцефалополирадикулитов и др.

Применение Иммуноглобулин вводят внутримышечно. Для лечения заболеваний взрослых, вызванных вирусом герпеса простого 1 типа, в том числе //pharmalad.com/goods/GAMMALIN_IMMUNOGLOBULIN_PROTIV_VIRUSA_GERPESA_PROSTOGO.html поражений нервной системы, иммуноглобулин вводят 5 раз с двусуточным интервалом в дозе 4.5 мл (3 ампулы по 1.5 мл) на введение.

Противопоказания Введение иммуноглобулина противопоказано лицам, имеющим в анамнезе тяжелые аллергические реакции на введение белковых препаратов крови человека. Больным, страдающим аллергическими заболеваниями или имеющим их в анамнезе, в день введения иммуноглобулина и в последующие 3 суток рекомендуются антигистаминные препараты. Лицам, страдающим иммунопатологическими системными заболеваниями (болезни крови, соединительной ткани, нефрит и др.), иммуноглобулин следует вводит//pharmalad.com/goods/GAMMALIN_IMMUNOGLOBULIN_PROTIV_VIRUSA_GERPESA_PROSTOGO.html ь на фоне соответствующей терапии. Особенности применения. Запрещается вводить препарат внутривенно! Применение во время беременности и кормления грудью. Долгосрочный клинический опыт применения иммуноглобулина указывает на то, что не следует ожидать какого-либо вредного воздействия на мать и плод при беременности или на новорожденного. Иммуноглобулин выделяется с грудным молоком и поэтому может способствовать переносу защитных антител от матери к ребенку.

Побочные эфекты Реакции на введение иммуноглобулина, как правило, отсутствуют. В редких случаях могут возникнуть местные реакции в виде гиперемии и повышение температуры до 37.5 0С в течение первых суток. Препарат у отдельных лиц с измененной р//pharmalad.com/goods/GAMMALIN_IMMUNOGLOBULIN_PROTIV_VIRUSA_GERPESA_PROSTOGO.html еактивностью может вызывать реакции аллергии разного типа, а в исключительно редких случаях — анафилактический шок. В связи с этим лица, которые получили препарат, должны находиться под медицинским наблюдением в течение 30 минут.

Взаимодействие Возможна комбинация с другими противогерпетическими препаратами (ацикловир, зовиракс, герпевир) непосре//pharmalad.com/goods/GAMMALIN_IMMUNOGLOBULIN_PROTIV_VIRUSA_GERPESA_PROSTOGO.html дственно перед применением иммуноглобулина или одновременно в течение 5 — 10 дней по 0.2 г 5 раз в день.

Условия хранения В сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 0С до 8 0С.//pharmalad.com/goods/GAMMALIN_IMMUNOGLOBULIN_PROTIV_VIRUSA_GERPESA_PROSTOGO.html Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности. 2 года.

Краткий список городов доставки

Гаммалин® (Иммуноглобулин против вируса герпеса простого 1 типа человека)

Код АТС: J06B B20

Форма выпуска: Жидкие лекарственные формы. Раствор для инъекций.

Общие характеристики. Состав:

Действующие вещества — специфические антитела к вирусу герпеса простого 1 типа;

вспомогательные вещества — глицин (гликокол, кислота аминоуксусная), натрия хлорид.

Основные свойства: препарат является иммунологически активной белковой фракцией, выделенной из сыворотки или плазмы крови человека, очищенной и концентрированной методом фракционирования этиловым спиртом, прошедшей стадию вирусной инактивации сольвент-детергентным методом. Содержание белка в 1.0 мл препарата от 0.090 г до 0.11 г. Прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная или желтоватая жидкость. В процессе хранения возможно появление незначительного осадка, который исчезает при встряхивании. Препарат содержит антитела к вирусу герпеса простого 1 типа, определяемые иммуноферментным анализом. Препарат не содержит консерванта и антибиотиков, в нем отсутствуют антитела к ВИЧ-1, ВИЧ-2, вирусу гепатита С и поверхностный антиген вируса гепатита В.

Фармакологические свойства:

Действующей основой препарата являются иммуноглобулины, в частности иммуноглобулин G, специфический к вирусу герпеса простого 1 типа. Специфическая активность препарата обусловлена вируснейтрализующим действием антител. Кроме того, иммуноглобулин G вызывает иммуномодулирующий эффект, влияя на разные звенья иммунной системы человека, и повышает неспецифическую резистентность организма.

Показания к применению:

Препарат применяют с целью лечения заболеваний, вызванных вирусом герпеса простого 1 типа, в том числе: энцефалитов, энцефаломиелитов, менингоэнцефалитов, арахноэнцефалитов, арахноидитов, энцефалополирадикулитов и др.

Способ применения и дозы:

Иммуноглобулин вводят внутримышечно.

Для лечения заболеваний взрослых, вызванных вирусом герпеса простого 1 типа, в том числе поражений нервной системы, иммуноглобулин вводят 5 раз с двусуточным интервалом в дозе 4.5 мл (3 ампулы по 1.5 мл) на введение.

Особенности применения:

Запрещается вводить препарат внутривенно!

Применение во время беременности и кормления грудью. Долгосрочный клинический опыт применения иммуноглобулина указывает на то, что не следует ожидать какого-либо вредного воздействия на мать и плод при беременности или на новорожденного.

Иммуноглобулин выделяется с грудным молоком и поэтому может способствовать переносу защитных антител от матери к ребенку.

Побочные действия:

Реакции на введение иммуноглобулина, как правило, отсутствуют. В редких случаях могут возникнуть местные реакции в виде гиперемии и повышение температуры до 37.5 С в течение первых суток. Препарат у отдельных лиц с измененной реактивностью может вызывать реакции аллергии разного типа, а в исключительно редких случаях — анафилактический шок. В связи с этим лица, которые получили препарат, должны находиться под медицинским наблюдением в течение 30 минут.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Возможна комбинация с другими противогерпетическими препаратами (ацикловир, зовиракс, герпевир) непосредственно перед применением иммуноглобулина или одновременно в течение 5 — 10 дней по 0.2 г 5 раз в день.

Противопоказания:

Введение иммуноглобулина противопоказано лицам, имеющим в анамнезе тяжелые аллергические реакции на введение белковых препаратов крови человека. Больным, страдающим аллергическими заболеваниями или имеющим их в анамнезе, в день введения иммуноглобулина и в последующие 3 суток рекомендуются антигистаминные препараты. Лицам, страдающим иммунопатологическими системными заболеваниями (болезни крови, соединительной ткани, нефрит и др.), иммуноглобулин следует вводить на фоне соответствующей терапии.

Передозировка:

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 С до 8 С. Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска:

Упаковка:

Жидкость по 1.5 мл или 3.0 мл в ампулах, по 5 или 10 ампул в коробке с гофрированным вкладышем или с полимерным вкладышем из плёнки поливинилхлоридной для размещения и фиксации ампул.

Опубликовано: 27 сент 2012